לפני עזה יש לנתק את החשמל לעובדי קרטל-חינם, חברת חשמל, אך גלעד ארדן גיבור על חלשים ולא על חזקים