השר גלעד ארדן פנה לשרי הממשלה: במידה והמחסור בחשמל יצריך הפסקות חשמל יזומות, יש להפסיק תחילה את אספקת החשמל לעזה

טרם הצבעת הממשלה על צעדי היערכות למחסור בחשמל בקיץ הקרוב, פנה השר להגנת הסביבה גלעד ארדן אל שרי הממשלה בבקשה שיתמכו בהצעתו להוסיף סייג להחלטה שיקבע כי, לפני כל פגיעה יזומה באספקת חשמל לתושבי ישראל תופסק אספקת חשמל לרשות הטרור של החמאס בעזה.

השר ארדן מבהיר בפנייתו כי אין מדובר בסנקציה כנגד עזה ובטח שלא כנגד תושביה, אלא צעד בסיסי הנדרש מתוך הכרה מלאה כי 'עניי עירך קודמים'.

לדבריו, "לא סביר שאם יווצר מחסור באספקת חשמל ננתק את החשמל לאזרחי ישראל ולא נפסיק קודם לכן אספקה לעזה, ממנה יצאנו כבר לפני כשבע שנים ואין לנו אחריות על הנעשה בה".

השר ארדן ציין במכתבו כי אנשי מקצוע רבים סבורים שגם לאחר נקיטת כל האמצעים לא תתאפשר בקיץ אספקת חשמל סדירה ותידרשנה הפסקות חשמל יזומות.

בבדיקה שערך המשרד להגנת הסביבה עולה כי ישראל מספקת כ- 4.5% מסך ייצור החשמל שלה לרשות הפלסטינית. לאור זאת, מציע השר ארדן, כי במידה וכל האמצעים שינקטו לא יאפשרו אספקת חשמל סדירה ותידרשנה הפסקות חשמל יזומות – הפסקות אלו יבוצעו תחילה בחשמל שישראל מספקת לעזה.

לסיכום, אמר ארדן: "בשעה שמשרד האנרגיה מזהיר מפני 'בצורת חשמל' ואף מציע לנקוט בצעדים מרחיקי לכת עד כדי היערכות להפסקות חשמל יזומות, אין סימן שאלה וההחלטה ברורה: עזה תחילה".

המכתב של ארדן

המכתב של ארדן