התנועה למשילות ודמוקרטיה קוראת לפסול את הרכב שופטי בג"ץ הצפוי לדון בעתירה שתוגש נגד מתווה הכותל בנימוק כי השופטים הזמינו עתירה ולקחו צד • במקביל: הוגשה תלונה לנציב התלונות על שופטים

בדיון שהתנהל לאחרונה בנוגע למתווה הכותל פנה הרכב השופטים לעותרים והפציר בהם להגיש עתירה נוספת. נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, השופט אמנון רובינשטיין והשופט חנן מלצר האיצו בעותרים והמליצו להם להוסיף לעתירתם סעדים נוספים, אותם לא ביקשו. בתגובה לכך פנתה התנועה למשילות ודמוקרטיה לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה בדרישה כי הפרקליטים מטעם המדינה יבקשו לפסול את הרכב השופטים בעתירה הצפויה.

בפנייה נכתב "להפתעתנו, עיון בפרוטוקול הדיון העלה כי שופטי בית המשפט העליון אשר ישבו בהרכב הדן בעתירה, הנחו באופן מפורש את העותרים בדבר הפעולות אותן עליהם לעשות על מנת לקבל את הסעד אותו ביקשו השופטים לתת, הנוגע ליישום החלטת הממשלה 1075, אף שכלל לא היה זה הסעד אותו ביקשו העותרים בעתירה".

במכתב הובאו מתוך פרוטוקול הדיון הציטוטים של דברי השופטים. נאור: "אין אנו משכנעים כי אם תקבלו צו על תנאי בנוסח המבוקש בעתירה מ – 2013 זה באמת פותר את הבעיה. אנו מציעים לגבירתי לשקול לתקן את העתירה הזו ולהתאימה למה שקרה בינתיים. לא הודעה מעדכנת. כיוון שקרו דברים צריך לתקן העתירה".

השופט רובינשטיין אמר לעותרים כי "כדי שאפשר יהיה לעמוד בלוח הזמנים, צריך לגמור את העניין אחרת זה יימשך עד אין קץ כפי שאמרה חברתי הנשיאה אנו נצטרך להוציא הערמונים מהאש. גם השופט חנן מלצר הצטרף לדברי חבריו ואמר כי "זה מתבקש כאן לתקן את העתירה."

כשביקשו העותרים להגיש את העתירה אחרי החגים אמר רובינשטיין: "תוך שבוע אפשר לעשות זאת. למה לחכות עד לחגים". נאור הוסיפה: "אחרי שתתוקן העתירה ולא יהיה בה איזה שהן חריגות, הרי קראנו את הכל, אנו נשקול אם יש להוציא צו על תנאי, כך נדמה לי לא כן?"

בעקבות דברים אלו כתבה התנועה למשילות ודמוקרטיה לשרת המשפטים וליועמ"ש כי התנהלות השופטים מנוגדת לשיטת המשפט המקובלת בישראל ולצדק הטבעי הדורש כי השופט היושב בדין לא יטה מראש כנגד אחד הצדדים, ובטח שלא ינהל הלכה למעשה את ההליך עבור מי מהצדדים. "נבקשכם להורות לנציגי המדינה בבג"ץ לדרוש פסילת ההרכב והבאת התיק בפני הרכב חדש, על מנת שיהיה ולו מצג של אובייקטיביות וחוסר משוא פנים בדיון בעתירה" נכתב.

עו"ד זאב לב מהתנועה למשילות ודמוקרטיה: "לא ניתן להסכים עם אופן פעולה זה של בית המשפט, הפועל באופן גלוי באמצעות העותרים לצורך קידום אג'נדה פוליטית-תרבותית מובהקת".

במקביל לבקשה לבקש את פסילת ההרכב שיגרה התנועה למשילות ודמוקרטיה גם תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים. בתלונה נכתב כי התנהלות שופטי ההרכב עומדת בסתירה חריפה לכללי האתיקה לשופטים, ואף להוראות חוק בתי המשפט.

בג"ץ דוחק לממש את מתווה הכותל: "הדברים נסחבים עד אין קץ"