משרד החקלאות מעלה בימים אלה קמפיין הסברה לעידוד הציבור לקיום מנהג הכפרות, בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בכסף ולא בתרנגולות • בין היתר, הפיצו סרטון לשכנוע צעירים לוותר על המנהג

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעלה בימים אלה קמפיין הסברה לעידוד הציבור לקיום מנהג הכפרות, בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, בכסף ולא בתרנגולות. מזה שנים מתקיים מנהג הכפרות בין ראש השנה ליום הכיפורים, במסגרתו נשחטים עופות ככפרה על החטאים. מעבר לסכנה הברורה לבריאות הציבור ומניעת הפצת מחלות בעלי חיים במנהג, הוא גם גורם סבל מיותר לעופות.

כדי להקל על מי שכן מעוניין בקיום מנהג הכפרות, מפרסם משרד החקלאות כללים לאזרחים החפצים לקיים את המנהג. לצד עידוד המשרד לקיימו באמצעות פדיון ללא עופות חיים. הנוהל נועד להסדיר את קיום מנהג הכפרות לצד צמצום הסיכון לבריאות הציבור העלול להיגרם כתוצאה משחיטה מחוץ לבית שחיטה מאושר ומפוקח, ותוך צמצום הסבל הנגרם לעופות.

על פי דין, אין לשחוט עופות מחוץ לבית שחיטה מאושר, למעט שחיטת עופות לצריכה עצמית, או כחלק מקיום מנהג בתקופה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, במקרה של קיום מנהג עממי, ובכפוף לעמידה בנדרש בתקנות. בפועל, מתקיים מזה שנים מנהג הכפרות בין ראש השנה ליום הכיפורים, במסגרתו נשחטים עופות מחוץ לבית השחיטה. הנוהל נועד להסדיר את הנושא לטובת הגברת הפיקוח לשם מניעת הפצת מחלות בעלי חיים, מניעת צער בעלי חיים לפני ובמהלך קיום המנהג ולשם שמירה על בריאות הציבור.

המשרד מבקש להזהיר כי צריכת עופות משחיטה שבוצעה מחוץ לבית שחיטה שאושר על ידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובכלל זה צריכת עופות שנשחטו מחוץ לבית שחיטה במסגרת מנהג כפרות, מסוכנת לבריאות הציבור. עם זאת, כדי לענות על דרישת אוכלוסיות מסוימות בציבור, שינה משרד החקלאות את תקנות שחיטת עופות במטרה לאפשר שחיטה מחוץ לבתי שחיטה לצורך קיום מנהג הכפרות. בהתאם לכך, גם השנה ניתן יהיה להסדיר אספקת עופות לצורך קיום המנהג.

כחלק מפעילות המשרד, הופץ סרטון בסגנון הומוריסטי הפונה לצעירים מתוך מטרה לשכנע אותם לוותר על מנהג ישראל להקפיד ולקיים את מנהג הכפרות דווקא באמצעות תרנגול.