השוואה אומללה, ליעקב אבינו חלקו כבוד לא בגלל אינטרסים כאלה ואחרים, אלא באמת בגלל שהכירו בגדלותו, גם לפי מיעוט שכלם של אותם מלכי עכו"ם, לעומדת זאת ולהבדיל אלף אלבי הבדלות בין הקודש והטהור לחול, אצל המנוח המדובר מי שמגיע לא עושה זאת כדי לחלוק לו כבוד על ערכו הרם, אלא אך ורק בגלל שהמנוח הלך צעד אחד מדי קדימה בשביל השלום המדומה שלו, ורק בגלל זה אותם מנהיגים מגיעים לכאן, בשביל להמשיך ולעודד את מנהיגי המדינה לוותר על ביטחון העם למען אותו שלום מדומה.