מדהים, כתוב בגמרא ובנביא שלעתיד לבוא יקבץ הקב"ה את כל ראשי העמים והמדינות ביום אחד לירושלים וגם גוג ומגוג יגיעו יש אומרים שזה נשיא ארצות הברית ויפרע מה לעיני כולם עי משיח צידקנו,תמיד חשבתי איך זה יקרה ולפתע אני מבין שאם הקבה רוצה שזה יקרה אז הוא מארגן הופעה קלה בעולמנו והינה כולם מגיעים לכאן לירושלים ערב ראש השנה תשעז, חוסם את כל הכבישים את כל הצירים והרחובות, כל המצלמות בארץ ובעולם מופנות רק למקום אחד בזמן אחד, ירושלים ערב שבת קודש ערב ערב ראש השנה רחבת הכנסת (כמה סימבולי כנסת ישראל). כרגע חסר רק דבר אחד הופעתו של מלך המשיח, אני בכל אופן מתפלל שזה יקרה כל יום אבל מחר שזה מרחק נגיעה מאיתנו צריך להתפלל ביתר שאת ויתר עז להחזרת מלכות השם בעולם עוד לפני ראש השנה, לביאת משיח בן דוד, ולבנית בית המקדש מיד ממש. מחר כל אחד יקבל על עצמו משהו קטן אפילו קטן מאוד ואולי בסיעתא דיישמיא נראה ישועות. תודה השם שזכיתי לעוד תשובה מנפלאותך הרבות. הקב"ה אנחנו אוהבים אותך.

אפשר להעביר שנזכה ביחד למשיח צדקנו..