בקרוב מר אלפר וכל מי שקשור לפרסום הדברים המשמיצים הללו ירגישו יפה מאוד מה זה דברי חכמים שמתקיימים עליהם "אין תרופה למכתם"
אני מגנה את דברי השנאה הזו וברור שרגלי אבותיו לא היו במעמד הר סיני
תתכוננו……