לכל המקומות הכי נידחים בארץ, מוקמת מסילת רכבת!
מה עם בני ברק, הרחוקה בס"ה 6.5 קילומטר! ממסילת הרכבת המהירה לירושלים,
(איזור הר חיריה – מפגש הכבישים גהה וכביש מספר 1) מתי היא תזכה לרכבת?
התחנה באיזור קרית הרצוג רחוקה ממרכז בני ברק, וגם הרכבת עוברת דרך תל אביב דבר המאריך את הדרך ב 15 דקות.
ובירושלים מה עם תחנת בעלז או תחנת סנהדריה למשל?
האם נגזר עלינו לעולם להכיר רק את המספר 402