לאחר שנשיאת ביהמ"ש העליון האשימה את שרת המשפטים שקד כי "הציבה אקדח על השולחן" והודיעה על ניתוק היחסים עמה בכל הקשור למינוי שופטים חדשים, היום התפייסו השתים ואף הגיעו להסכמות

לאחר שבשבוע שעבר הודיעה נשיאת ביהמ"ש העליון השופטת מרים נאור על ניתוק הקשרים עם שרת המשפטים חה"כ שקד, לאחר שזו הודיעה על קידום הצעה"ח אותו יזם ח"כ אילטוב מישראל בתינו, המבקשת לצמצם את השפעתם של נציגי ביהמ"ש בוועדה למינוי שופטים.

היום נערכה פגישת פיוס בין השניים, כאשר שקד הבהירה לנאור כי החוק הוגש כבר לפני 8 חודשים וכי לא היתה כל כוונה להגישו דווקא כעת מתוך ניסיון להשפיע על מינויים הצפוי של ארבעה שופטים חדשים לביהמ"ש בשבועות הקרובים.

במהלך הסיכום שהושג בין השניים הוחלט, כי החוק לא יבוטל וימשיך להיות מקודם בהליך החקיקה בוועדת השרים שבשליטת השרה שקד, כאשר שקד תעשה שימוש בסמכותה בוועדה אך ורק במידה וחברי הוועדה למינוי שופטים לא יצליחו להגיע להסכמות סביב זהות השופטים.

יצויין כי לפי תיקון לחוק שהעביר השר לשעבר גדעון סער, הרי בכדי ששופט יתמנה לעליון, הוא נדרש לתמיכת רוב של שבעה חברים מתוך תשעת חברי הוועדה למינוי שופטים.

הוועדה מורכבת מנציגי הציבור, שופטי ביהמ"ש העליון ונציגי לשכת עורכי הדין. הוועדה בנויה כך שלכל אחת מהקבוצות ישנה אפשרות להטיל וטו על בחירת כלל חברי הוועדה, דבר שמחייב את כלל חבריה להגיע להסכמות במשותף.

כעת מבקשים שקד ואילטוב לבטל את התיקון שהציג סער ולדרוש בבחירת שופטים חדשים רוב רגיל, ולא רוב מיוחס של שבעה מתוך תשעה חברים, מה שצפוי לצמצם את השפעת נציגי השופטים בוועדה.