ח"כ אורי מקלב מציע: כי נוסע אשר ימצא כי הוא נוסע ללא תשלום וזאת לו הפעם הראשונה, לא ייקנס אלא יקבל אזהרה, שר התחבורה כץ הבטיח לתמוך בהצעת החוק כבר ביום ראשון הקרוב

האם נראה בזמן הקרוב, הפחתה משמעותית בקנסות שמנפיקים פקחי הרכבת הקלה, לפי הצעת החוק אותה העלה היום (ה) חה"כ אורי מקלב, נראה שתהיה הפחתה משמעותית לפחות ברוב המקרים.

קרא עוד:

[postim]

"נוסעים רבים בהם קשישים ועולים חדשים חויבו בתשלום החיוב המוגדל לאחר שפקיד הרכבת מצא כי לא העבירו כרטיסם במתקן שיועד לכך לצורך תיקופו וזאת משום שלא הכירו את המערכת החדשה ואת דרכי פעולתה", כך כותב ח"כ הרב אורי מקלב (יהדות התורה) בדברי הסבר להצעת החוק.

שכן מערכת התשלום והצורך לתיקוף הכרטיס לאחר רכישתו הינם חדשים במחוזותינו. אזרחים רבים אף חויבו בתשלום החיוב המוגדל במצבים בהם הייתה תקלה במערכות התיקוף של הרכבת ולא היה ביכולתם לתקף את כרטיס הנסיעה שבידם. "האכיפה הנוקשה הזו מוסיף ח"כ מקלב, גרמה להשפלה וביזוי של אזרחים תמימים שהתייחסו אליהם כאל גנבים ואף אולצו לרדת מהרכבת בבושת פנים.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי נוסע ברכבת מקומית אשר נמצא על ידי פקיד רכבת כי הוא נוסע ללא תשלום וזאת בשל תקלה או חוסר הבנה וזאת לו הפעם הראשונה, סביר להניח כי בשגגה הדבר ועומדת לו חזקת החפות, ולכן יומר הקנס לאזהרה.

בנוסף, מוצע להפחית את גובה הפיצוי הכספי בשל נסיעה ללא כרטיס ברכבת מקומית, כך שלא יעלה על 100 שקלים חדשים. סכום זה, כותב ח"כ מקלב, מספק לכל הדעות, להוות גורם אשר יתריע נוסעים מאי-תשלום בזדון של דמי הנסיעה.

כאמור, שר התחבורה ישראל כ"ץ (ליכוד) הודיע כי יתמוך בהצעת חוק זו, שתובא לאישור ועדת השרים ביום ראשון הקרוב, ותעבור לאישור הכנסת.

יוזמי הצעת החוק ח"כ הרב אורי מקלב ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני בירכו על הודעת שר התחבורה והביעו תקווה שהצעת החוק אכן תקודם, כי בכל יום ויום, זוכים תושבי ירושלים ותיירים רבים הבאים בשעריה לקבלות פנים לא מסבירות וקשות, בשל קנסות כספיים שניתנים להם על ידי פקחי הרכבת הקלה, הצעת חוק זו באה למנוע סבל מיותר מתושבי ירושלים.