היועה"מ קבע: "חכי"ם בעלי 3 דירות רשאים להצביע"

בעקבות הצעת החוק של שר האוצר המבקש להטיל מס על בעלי דירה שלישית ומעלה, הנפיק היועץ המשפטי של הכנסת חו"ד בנושא • "אין בהצבעה על הצעה"ח המדוברת 'עניין אישי' המעמיד את חברי הכנסת בניגוד עניינים המטיל עליהם מגבלות"

בעקבות הצעת החוק המבקשת להטיל מס על בעלי דירה שלישית ומעלה, הצעה שמקדם בימים אלו שר האוצר משה כחלון, נדרשה ועדת האתיקה של הכנסת לשאלה הבאה:

האם קיים ניגוד עניינים בכך שחברי כנסת שבבעלותם שלושה דירות ומעלה, 'יצביעו' בעד או נגד 'הצעת חוק מס על דירה שלישית'?

בוועדה הפנו את השאלה לפתחו של היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון שניפק חוות דעת מקיפה סביב הענין כשהוא מסכם כי אין כל מניעה וכי כל חברי הכנסת רשאים להשתתף בהצבעה על סעיפי החוק כפי שמעוגן בחוק ההסדרים.

ינון ציין כי "המבחן המרכזי שפותח במהלך השנים, הן על ידי ועדת האתיקה והן על ידי הייעוץ המשפטי לכנסת, לבחינת השאלה מהו 'עניין אישי', הוא עד כמה גדולה הקבוצה שחבר הכנסת או מקורבו נמנים עליה, ואשר תהנה מיוזמתו או מהצבעתו של חבר הכנסת. נקבע כי ככל שמדובר בקבוצה גדולה יותר, לא יראו את חבר הכנסת כמצוי בניגוד עניינים, וככל שהיא קטנה יותר כך הנטייה תהיה לקבוע כי מדובר בניגוד עניינים אסור".

ינון מציין כי ממשרד האוצר נמסר שעל פי הנתונים שבידם, הצעת החוק בעניין "מס ריבוי דירות" תחול על כ-54 אלף משקי בית, "קבוצה גדולה יחסית, שעל פי המבחנים המקובלים ההשתייכות אליה אינה עונה על ההגדרה של 'עניין אישי' המעמיד את חברי הכנסת בניגוד עניינים אסור או כזה המטיל עליהם מגבלות, לרבות חובת דיווח".

"יובהר כי האמור לעיל נכון למישור המשפטי והאתי. ככל שחבר כנסת סבור כי במישור הנראות הציבורית ראוי כי ידווח על השפעת הצעת החוק עליו, או כי יימנע מהשתתפות בדיון או בהצבעה, הוא רשאי כמובן לעשות כן", חתם ינון.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו