שנהרסו קודם כל את כל בתי המחבלים שרצנו יהודים, אחרי זה שבכלל ידברו על הריסת בית רוצחי מוחמד אבו חדיר.