בנוסף לכתבה המצוינת
לגופו של עניין. נראה כי זה באמת נוהל רווח בין מדינות, לתת מתנות כאלו ואחרים
ואורי אריאל קיבל אישור בעל פה ממי שצריך לאשר.
מה שהשתנה כנראה זה השתייכותם הפוליטית של עובדי המכון הוולקני
שכנראה (מבלי לבדוק) נמצאים בקצה השני של המפה הפוליטית
והחליטו בתורם לדפוק את השר מעליהם שנבחר בצורה דמוקרטית.
זה לא נראה מסוק שאין לו תחליף, ס"ה מדובר על המכון הוולקני
ולא על ה"קריה למחקר גרעיני".