שר הפנים הנחה את מנכ"ל משרדו להורות לרשויות המקומיות שלא לחשב את הבטחת ההכנסה לאברכים באופן שיפגע בהנחת הארנונה לה הם זכאים • "יש להקל את העול הכלכלי מעל אזרחים מעוטי יכולת"

שר הפנים, אריה דרעי, הנחה את מנכ"ל משרדו להורות לרשויות המקומיות, לאפשר לכל אזרח המעוניין להגיש בקשה להנחה בארנונה, להגיש את פרטי הכנסותיו לכל שנת 2016 ולא רק לשלושת החודשים האחרונים כפי שהיה נהוג עד כה. לפיכך, כל תשלום או מענק שניתן לאזרח בגלל מצבו הכלכלי ואשר היה אמור להינתן כתשלום חודשי וניתן בסוף השנה באופן מרוכז, ניתן יהיה לחשבו כ-1/12.

הוראה זו יפה במיוחד, לאור התיקון לחוק הבטחת ההכנסה לאברכים מעוטי יכולת הנכנס כעת לתוקף. לפי הסיכום עם האוצר, האברכים יקבלו בחודש דצמבר לחשבון הבנק שלהם מענק רטרואקטיבית עבור כל השנה. באופן הזה עלול להיווצר להם בעיה בשנת 2017 בבואם לבקש הנחה בארנונה, כאשר ההכנסות הנבדקות הן ממוצע של 3 החודשים האחרונים. לפי ההנחיה החדשה של השר, ההכנסות יחושבו לפי ממוצע של 12 חודשים ובכך המענק הרטרואקטיבי לא יפגע באישור ההנחה בארנונה.

שר הפנים אמר: "אני רואה ערך עליון בצמצום הבירוקרטיה לאזרח, ובחובתה של הרשות המקומית להקל את העול הכלכלי מעל אזרחים מעוטי יכולת".