אשרי המאמין
משטרת ישראל מסוגלת לרוצץ גולגלות של אנשי ימין אם רק יעזו להתנגד לגירוש