ברוך השם שהילד נמצא כשהוא חי ושלם מן הראוי לפרסם זאת לפחות כמו שסיפרו על העדרותו