לא להתרגש. זה גם מה שיהיה איתו.
הוא פשוט ערבי חמום מוח שלא שולט על עצמו. אבל אם השופטים יהיו מספיק חכמים יטפלו בו כמו שצריך. כי"ר.