כך חותרים להגיע ליעד?! בעדינות, ברפרוף, ביד (אחת) רפה?!