בצל ההמתנה לפינוי התכנסו היום חלק מפעילי המאבק לקומזיץ באחד מבתי הישוב. כך זה נראה • צילום: יהונתן קלרמן

הערכה: פינוי עמונה – בשעות הקרובות • מאות בני נוער מתבצרים במקום