זה נשמע שחיפה היא העיר היחידה בארץ, שריפות, שטפונות, ועוד שריפות. אולי זה קשור לביה"ס של 'שובו'? נקודה למחשבה ליונה יהב.