עכשיו הם מוכנים לחשוף ולא לטייח אחרי שכל הנוגעים בדבר הלכו לעולמם