לדבריו, "ההנחה על המים, היא כהמשך ישיר להנחות שהנהיגה ש"ס בענף התחבורה הציבורית - הדבר יביא לחיסכון של מאות שקלים בחודש לכל משפחה • ועדת הפנים אישרה בנוסף את "חוק המים", המשווה בין תעריפי המים למשקי הבית והחקלאים

ועדת הפנים של הכנסת, אישרה הערב את לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק שיזם יו״ר ש״ס אריה דרעי, להעניק הוזלות בתעריפי המים לעשירונים התחתונים.

מדובר בהחלטה עליה התחייבה הממשלה, במסגרת ההסכם הקואליציוני שנחתם עם סיעת ש״ס.

משמעות ההחלטה היא, כי העשירונים הנמוכים יקבלו הנחה בסך 14.5 אחוז מתעריפי המים, מדובר בסכום השווה ערך לגובה המע"מ כאשר בחשבונות המים של העשירונים התחתונים יודגש הפטור ממים.

השר דרעי ברך על המהלך ואמר, ״אני מאושר שהצלחנו להעביר את ההנחות על תעריפי המים לשכבות החלשות בחקיקה בכנסת. המשמעות היא, שיהיה מאד קשה לבטל את החוק ולכן התעקשנו שההנחות יועגנו בחוק".

דרעי הוסיף, כי "ההנחה על המים וההנחות על תעריפי התחבורה הציבורית, אוטובוסים ורכבות, יחסכו לכל משפחה מהעשירונים התחתונים כ-300 שקלים לחודש. הבטחנו במערכת הבחירות לסייע לאלה שיש להם פחות ואנחנו מקיימים״, אמר דרעי.

במקביל אישרה ועדת הפנים את "חוק המים", גם היא לקריאה שנייה ושלישית.

על פי סיכום של יו"ר הוועדה ח"כ אמסלם, עם משרד האוצר, הוקצו 100 מיליון ש"ח – 50 מיליון לכל שנה, במשך שנתיים, לפיצוי חקלאים שבשל השלכות החוק יאלצו לשנות את הגידולים.

חוק המים שהתקבל בוועדה, עבר לאחר תיקונים רבים שהכניסו בו חברי הוועדה, הכוללים סנקציות בצורת קנסות למפרי החוק ובצורת ערבויות של בעלי רישיון להפקת או אספקת מים.

יו"ר הוועדה ח"כ דוד אמסלם מהליכוד סיכם את הדיון באומרו, כי הוא מקווה שהורדת מחירי המים למשקי הבית ולחלק גדול של החקלאים ישפיע גם על יוקר המחיה.

לדבריו, "עיבוד הקרקע הוא ערך חשוב. לאחר שעשינו שינוי היסטורי והשווינו את מחיר המים לכל החקלאים, נבחן את ההשלכות על כל הענף, ואם יסתבר שמחיר המים לכולם גבוה מדי, נתקוף את הנושא יחד".

לבקשת ח"כ חיים ילין (יש עתיד), תוקם ועדה שתעקוב אחר השלכות החוק, והיא תדווח בכל שנה לוועדת הפנים. הוועדה תמנה נציגי משרד האוצר, החקלאות, רשות המים ושני נציגי חקלאים. ועדה זו גם תקבע מי החקלאים שיפוצו מכספי הקרן שיעמיד משרד האוצר, לפיצוי החקלאים.