הלוואי זה לא יאושר.
בהתחלה יהיה רק 4 ימי חופש ביום ראשון
ואחרכך הם ירצו להחליף את ראשון בשבת חלילה.
למה אף אחד לא מתריע???