מתאם פעולות הממשלה בשטחים הגיע להבנות עם מקביליו ברשות, שיאפשרו את חידוש פעילות 'ועדת המים המשותפת' שפעילותה הופסקה ע"י ישראל לפני שנים אחדות - "החתימה מוכיחה שניתן להגיע להבנות כאשר דברים נידונים באופן ענייני"

לפני כ-6 שנים החליטה ישראל באופן חד צדדי על הפסקת כל התקשרות וניתוק קשר אזרחי עם "ועדת המים המשותפת" לישראל והפלסטינים.

יצוין כי בימים האחרונים הצליח מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף יואב מרדכי לגבש הסכם עם מקבילו הפלסטיני מאזן ע'נים ועם השר לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית, חסיין א-שייח', שיאפשר את חידוש התיאום בישראלי-פלסטיני בנושא זה.

בשל העובדה כי כאמור במשך שנים אחדות לא פעלה הוועדה, יתקיימו מספר צעדים בוני אמון כאשר הוועדה המשותפת תתכנס בימים הקרובים כאשר על השולחן יידונו תחומי הפעילות במאגרי המים המשותפים כהיערכות לקראת חודשי הקיץ הקרובים, שבמהלכם גובר הביקוש על יכולת האספקה ונוצרים קשיים בהזרמת המים.

כמו כן תדון הוועדה בהגדלת הקצאת המים לאזור יהודה שומרון ולרצועת עזה בשל ריבוי האוכלוסיה, וכן ייבחנו אופציות להגדלת מקורות המים באמצעות קידוחים חדשים.

ההסכם שנחתם בין הצדדים, יאפשר הנחת צנרת חדשה לקווי מים, ביוב ומי קולחין באופן מהיר ויעיל. כאשר כינוס הוועדה נועד לאפשר קידום מהיר של עשרות מיזמים לתגבור והוספת קווי מים ברחבי יהודה ושומרון.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף מרדכי, אמר כי "החתימה על הסכם המים מוכיחה כי ניתן להגיע להבנות ולהסכמים כאשר דנים בסוגיות באופן ענייני, בילטראלי, נקי משיקולים זרים בנושאי משאבי הטבע וסוגיות תשתיות נוספות המשפיעות על כלל האוכלוסיות. בשנה וחצי האחרונות חתמנו על ארבעה הסכמים: חשמל, מים, דואר ותשתיות דור שלישי בסלולאר, שנועדו לשפר את מרקם החיים לכלל אוכלוסיות באזור".