חברים לפי התחזית כבר יורד שלשה שבועות שלג בירושלים