העימותים עם המתבצרים בבית הכנסת של עמונה: גז מדמיע רוסס בבית הכנסת בניסיון להתגבר על ההתנגדות • בפנים: תיעוד דרמטי של ההתנגשויות האלימות בתוך בית הכנסת