בהוראת גדולי ישראל שליט"א – אל תתקשרו לאיחוד הצלה, תתקשרו רק למד"א 101