בניגוד לטענות על זיהום ההליך המשפטי בהתבטאויותיהם של הפוליטיקאים מימין, השופטים דווקא מותחים ביקורת על שר הביטחון והרמטכ"ל דאז שמיהרו לגנות את מעשה החייל ומוסיפים זאת לשיקולים שהביאו להקלה בעונש בפועל ללוחם אלאור אזריה • "ראוי היה שימתינו"

הרכב השופטים שגזר היום 18 חודשי מאסר על החייל אלאור אזריה מתח ביקורת חריגה נגד התנהלות הרמטכ"ל גדי איזנקוט ושר הביטחון לשעבר משה יעלון בפרשה. זאת בניגוד לטענות שעלו כל העת על ידי פרשנים משפטיים בתקשורת כביכול התבטאויות הפוליטיקאים מימין, שנאמרו כתגובה לדבריהם נגד אלאור, הם אלו שזיהמו את ההליך המשפטי.

"לאחר בחינת הפרסומים שהניחה ההגנה בפנינו, נמצאנו למדים, כי אכן בסמוך לאחר האירוע, השמיעו שר הביטחון דאז, הרמטכ"ל ודובר צה"ל, התבטאויות שכללו הבעת דעה נחרצת, באשר למשמעות הניבטת ממעשיו של הנאשם ולפגם הערכי שדבק בהם. בשלב זה חקירת מצ"ח ביחס לאירוע הייתה בראשיתה.

השופטים מחדדים: "לא יכולה להיות מחלוקת, כי הדרג הצבאי הבכיר רשאי, ולעתים אף חייב, להביע עמדה ברורה ומידית ביחס לנושאים המצויים על סדר היום. אולם, כשמדובר בנושאים הנתונים תחת חקירה פלילית, ראוי להמתין עד להתבהרות התמונה העובדתית העולה מן החקירה, וככל שקיימת נחיצות להשמעת אמירה פיקודית בשלב כה מוקדם – אזי למתן את האמירה ולסייג אותה באשר לתוצאת החקירה.

"אלא שקביעה זו כוחה יפה לשיטתנו, ביחס לכל התבטאות שמושמעת, ובכלל זאת, גם על ידי נבחרי הציבור, לרבות הבכירים שבהם, ביחס להליכים המתנהלים לפני הערכאה השיפוטית. אומנם ביושבם בדין, אין לשופטים מרות זולת מרות הדין, ועדיין להתבטאויות המושמעות מפי בכירי הציבור יש השלכה רחבה מאוד על עמדות הציבור ועל אימון הציבור ברשות השופטת.

השופטת הלר סיימה את ההתייחסות בהקראת פסק הדין באומרה כי "כיבוד עקרון הפרדת הרשויות מחייב אפוא להתבטא בריסון ובזהירות ביחס לעניינים התלויים ועומדים לפני בית המשפט, והפרת חובה זו עלולה לפגוע פגיעה קשה בעקרונות שעליהם מושתת המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל".

כזכור, מעט לאחר הירי במחבל שביצע פיגוע דקירה בחברון ונוטרל, יעלון ואיזנקוט תקפו את התנהגותו של אזריה ושר הביטחון לשעבר אף כינה את מעכשיו כ"בהמיים". בערב שלאחר פרסום תיעוד התקרית התייחס דובר צה"ל לאירוע ואמר כי "זה לא צה"ל, אלו לא ערכי צה"ל ולא תרבות צה"ל", ואילו יעלון מצדו אמר כי "הוא חמור ביותר ומנוגד באופן מוחלט לערכי צה"ל ולמוסר הלחימה שלו. אסור לנו לאפשר גם בשעה שהדם רותח, אובדן עשותונות ואובדן שליטה שכזה".

18 חודשי מאסר נגזרו על אלאור אזריה • ההגנה דורשת עיכוב ביצוע

השופטים דחו את בקשת ההגנה: אזריה יכנס למאסר בעוד 12 ימים

דרעי: "אלאור אזריה ראוי לחנינה כדי שיוכל לשקם את חייו"

ליברמן: "מערכת הביטחון צריכה לעמוד לצד החייל והמשפחה"