הצוות יגיש את המלצותיו לשר הפנים אריה דרעי ולאישור הממשלה. הנוסחה המיוחדת שתגובש, צפויה למנוע את השביתות אליהן התרגלנו בשנים האחרונות, המלוות בהררי אשפה ברחובות הבירה

תוספת תקציבית של 700 מיליון ₪ לעיריית ירושלים בשנת 2017. על תוספת זו, סוכם בצוות בראשות מנכ"ל משרד רה"מ, אשר הוקם כדי לתת מענה תקציבי לעיר לטווח הקצר, בשנת 2017. התקציב הנוסף צפוי לתת מענה לשנה הקרובה והוא יועבר לעיר מתקציבי משרדי ממשלה שונים, ללא קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה. כך הוסכם לקראת סוף השבוע האחרון גם על ידי משרד האוצר .

על מנת למנוע את מאבקים בשנים הבאות וכדי לקבוע סיוע תקציבי שנתי לבירה, שר הפנים מינה את מנכ"ל משרדו לעמוד בראש צוות בינמשרדי שבו יהיו שותפים משרד רה"מ, משרד האוצר ועיריית ירושלים, אשר יבחן נוסחת מענק איזון מיוחדת לעיר ירושלים. העיר, נהנית כיום ממענק בירה ואינה מקבלת מענק איזון על פי נוסחה, המחולק על ידי משרד הפנים לרשויות מקומיות רבות.

הצוות, יגבש מודל מיוחד שישמש כפתרון ארוך טווח ויוצג לאישורו של שר הפנים אריה דרעי וכלאחר מכן, המודל יובא לאישור הממשלה.

כמו כן, עיריית ירושלים פנתה בעת האחרונה למשרד הפנים, בבקשה לאישור הלוואה בגובה של כ-מיליארד שקלים לצורך בניית כיתות לימוד נוספות בעיר. כפי שסוכם, נושא זה יבחן גם כן על ידי משרדי הפנים והאוצר, שכן מדובר בהלוואה יוצרת דופן בסדרי הגודל שלה, וכל זאת בכפוף לדרישות שמשרד הפנים יציג בשבועות הקרובים למשרד החינוך, כאמון בין היתר, על בניית כיתות לימוד.

החלטה של הצוות על נוסחת מענק איזון מיוחדת לעיר, מחזקת את הפיקוח של משרד הפנים על מענקי העיר, אשר עד היום התבצע על ידי משרד האוצר. משרד הפנים אשר משמש כרגולטור על הרשויות המקומיות, חוזר לפקח על התנהלותה התקציבית הכוללת של עיריית ירושלים, כמו גם על מענקי המדינה המועברים לה. כפי שהבהירו גורמים במשרד הפנים, תוספות תקציביות לעיר בסדרי גודל של מאות מיליוני שקלים מחייבות אכיפת פיקוח ובקרה בכלים העומדים לרשות המשרד.

שר הפנים אריה דרעי: "אסור שנראה בשנים הבאות את רחובות ירושלים מכוסים באשפה עקב שביתות, אשר הנפגעים המרכזיים מהם- הם התושבים. חשוב שימצא פתרון מוסכם לסיוע תקציבי משמעותי לעיר ירושלים, במיוחד לטווח הארוך. קביעת נוסחה מיוחדת לעיר ירושלים, תתן מענה ראוי והוגן לעיר, תוך שמשרד הפנים יפעיל את כל הכלים העומדים לרשותו כרגולטור, על מנת לפקח על התנהלותה התקציבית של העיר. מענקי הממשלה המועברים לעיר מדי שנה, יסייעו לעירייה לספק לתושבים את השירותים האיכותיים ביותר וכמו כן, להמשיך לחזק ולפתח את העיר ירושלים".