מכתב אזהרה נתלה בערב שבת בבתי המדרשות בשכונות קרית הרצוג ופרדס כץ בב"ב הקורא לציבור שלא להשכיר דירות לנתינים זרים ברחבי העיר • כן יוקם בית דין מיוחד שיאכוף את הפסק • המכתב ככתבו וכלשונו וגלריה

רבני שכונות פרדס כץ וקרית הרצוג עוברים מדיבורים למעשים: לאחר האסיפה שקיימו רבני האזור במוצ"ש לפני שבועיים בנושא המסתננים – נראה כי משהו קורה בשטח. בבתי הכנסת המקומיים נתלו בערב שבת (נשא) מודעות ובהן מכתב הרבנים, המבקשים מהציבור להצטרף לשמירה על צביון העיר. כן התריעו לבל ישכירו התושבים את דירותיהם למסתננים.

על המכתב חתומים כל רבני השכונות, הרבנים הגאונים (לפי סדר הא"ב): הרב חיים זאיד, הרב מנשה זליכה, הרב דניאל זר, הרב יוסף נח טולנפלד, הרב יעקב עדס, הרב ישעיהו פרנקל, הרב יהוסף חיים שיינפלד והרב אהרן שפירא.

להלן תוכן המכתב:

בס"ד

סיון תשע"ב לפ"ק

הנה ידוע ומפורסם על הצרה הפוקדת את עירנו שזרים הלכו בה, והגיע לאוזננו מקרים רבים שתושבי השכונה הותקפו, וכן על בעיות צניעות חמורות המתרחשות בגינם.

לאחר שהתאספנו רבני השכונה למציאת פתרון לעניין הכאוב הנ"ל, נמנו וגמרו על מספר החלטות המוטלים עלינו לפעול, בכדי לעשות את שביכולתנו למען הצלת תושבי השכונות.

ולציבור היקר נקרא בזאת, לא עת לחשות!! עת לעשות להלחם מלחמת מגן והצלה. והנה, קמו אנשי רוח המה, ראשי ארגון 'השומרים' בעירנו בני ברק יצ"ו, אשר רוח ה' לבשה אותם, ושמו על ליבם לסייר בשכונות השונות ולהקדיש מזמנם למען השב השקט ברחובותינו, ללא צד רווח או הנאה כלשהי, וכל הדבר הגדול או הקטן מובאים ומוכרעים ע"י הרבנים שבכל שכונה, ומובן שהכל ע"פ חוקי התורה ולהבדיל חוקי המדינה.

אך אין הקומץ משביע הארי, ולצערנו הזמן קצר והמלאכה מרובה. אשר על כן הננו פונים בקריאה של חיבה לתושבי השכונות, לבוא אל עזרת ה' בגיבורים, ולסייע במידת האפשר, מי בלהצטרף לשמירות, מי בלדווח על פעילות חשודה, או בכל דרך אפשרית שתעזור לסלק את הפגע.

אנו שבים ומזהירים שלא להשכיר דירות לאותם זרים, כהוראת מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, שדבריהם אינם צריכים חיזוק.

אם ה' לא ישמור שווא שקד שומר, אנו תפילה לבוכ"ע שיעמוד לימין העוסקים בצרכי ציבור באמונה, ובזכות עבודתם יסייע הקב"ה למתנדבים שיתברכו בכל מילי דמיטב, ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם, ושנזכה לביאת גוא"צ בב"א.

המכתב

• • •

כמו כן בשבוע הקרוב צפויים הרבנים להכריז על בית דין מיוחד שיקום לטיפול באלה המשכירים דירות לאותם זרים, המשכירים יזומנו לביה"ד לשימוע ואם לא ישמעו בקולם, יפעלו נגדם במלא חומרת הדין, הן במישור ההלכתי, והן במישור החוקתי, ביניהם, להתיר פנייה לרשויות החוק והאכיפה נגדם, גירוש מקהילותיהם, מקומות עבודתם, ואולי אף להטיל עליהם חרם.

אחד העסקנים בשכונה שפעיל בנושא מסר לנו בעניין, לצערנו הרב, רוב משכירי הדירות לאותם מסתננים הם דווקא משלנו, יהודים "חרדיים", עקב ריבוי מקרי האלימות מצדם, הרבנים נחושים מאוד לפעול נגד התופעה במלא הכוח, אחד הרבנים החשובים שדיבר איתי היום אמר, שאלו המשכירים הם יותר גרועים מהזרים עצמם, יש להם דין רודף מכיוון שהם מודעים לנזק והסבל שהם גורמים לתושבי השכונה, ומוכנים לעשות הכל עבור בצע כסף, כי הכסף הוא המסמא את עיניהם מלראות את הנזק הגשמי והרוחני אותו הם גורמים לתושבי עיר התורה והחסידות.

צפו בגלריה: ראשי ארגון 'השומרים' ב"ב מחתימים את הרבנים על המכתב

הרב יהוסף חיים שיינפלד הרב יהוסף חיים שיינפלד (1) הרב אהרן שפירא הרב אהרן שפירא (1) הרב אהרן שפירא (2) הרב אהרן שפירא 4 הרב דניאל זר הרב דניאל זר (1) DSC08071 DSC08072 DSC08076 IMG_0057 IMG_0059 IMG_0065 IMG_0072 תמונה 25