שר התחבורה היה חזק ותשבור אותם לנצח!!!!!!!!!
בתודה כלל אזרחי המדינה!!!