ואלפי נוסעים שסובלים מהייחס המזלזל והמתעלם של אגד.