מאסר עולם לא נסלח ולא נשתוק רק אם ישלם מאתים אלף שקל פיצועים