בדיון בכנסת על הריסת הבתים בבית א-ל, אמר ח"כ ישראל אייכלר כי "כשיהודים מגרשים יהודים - לא בהסכם מדיני ואף לא להחזרת אדמה גזולה, אלא רק על כבוד שלטון השופטים, זוהי דיקטטורה משפטית"

ח"כ ישראל אייכלר התייצב היום (ג') לצדם של המתנחלים בכל הנוגע לסוגיית 'גבעת האולפנה', ותקף את בג"ץ. בדיון על הריסת הבתים בבית א-ל, שהתקיים בוועדה לביקורת המדינה, אמר אייכלר כי "הפרקליטות מודה כי הבג"צ לא בירר את טענת הבעלות הערבית על הקרקע, אלא דרש תאריך לביצוע הודעת המדינה כי מבנים שנבנו על קרקע פרטית ייהרסו.

"ברגע שבג"צ הפך את התאריך שהבטיחה המדינה להרוס, כפסק דין חלוט, יקוב הדין את ההר. על פסיקה זו ישלמו ילדים ונשים והורים בבתיהם, עשרות משפחות יגורשו בכוח הזרוע וילדים יוגלו ממיטותיהם וערישותיהם, הכל כדי לשמור על כבוד הבג"צ. השופט אמר ונעשה דברו. זאת אלילות דיקטטורית הסותרת את יסודות הדמוקרטיה וכבוד האדם וזכות הקנין".

קרא עוד:

[postim]

"מי נתן את ההוראה להבטיח לבג"ץ תאריך הריסה לפני בירור הבעלות?"

אייכלר הוסיף ואמר כי "גם אם מדינה זרה ועויינת, היתה מגרשת יהודים מביתם, היו נלחמים נגדה. כשיהודים מגרשים יהודים, לא בהסכם מדיני ואף לא להחזרת אדמה גזולה לבעליה, אלא רק על כבוד שלטון השופטים, זאת אינה דמוקרטיה ולא יהדות אלא דיקטטורה משפטית".

"הבטחה ממשלתית, היא דבר המופר יום יום" אמר אייכלר, ותהה "מי נתן את ההוראה להבטיח לבג"צ תאריך הריסה לפני בירור הבעלות? יש כאן שימוש ציני בבג"צ כדי להילחם במתנחלים הדתיים. זאת מסירת השלטון הדמוקרטי, לידי קבוצה של שופטים שאיש לא בחר בהם לשלוט בעמנו ובארצנו".

"יש לשחרר את השופטים מעול השלטון"

אייכלר הביע את דעתו על תפקידם של השופטים "במדינה דמוקרטית, שאין בה חוקה כמו באנגליה, תפקידם של שופטים לשפוט לפי חוקי הפרלמנט והחלטות הממשלה. יש לשחרר את השופטים מעול השלטון. הם לא נבחרו לכך ואין להם רשות לשלוט בעם ישראל.

"כשם שאסור למדינה דמוקרטית, למסור את השלטון לדיקטטור צבאי או קומיסר פוליטי, כך אסור למסור את סמכויות הממשלה, לידי שופטים. הם אינם חייבים למסור דין לציבור. שופטים אינם עומדים לבחירות וטוב שכך. לכן אין להם שום סמכות שלטונית".

"שלטון הבג"ץ – סכנה גדולה"

אייכלר הביע את דאגתו מהמצב: "שלטון הבג"צ הוא סכנה גדולה מאוד בכל היחסים בין האזרח לשליטים. שופטי בג"ץ חשים חסינים מזעם ההמונים כי הם מוגנים על ידי עשרות אלפי נושאי נשק, שיכולים לעצור כל אדם. מי שחרד לדמוקרטיה צריך לעזור לבג"צ לצאת מעול השלטון. החלטות שלטוניות שייכות רק לממשלה ולפרלמנט שכפופים למשפט הציבור".

אייכלר הזהיר: "מי שהורס את הדמוקרטיה ומעביר את השלטון לידי מערכת דיקטטורית, שאינה עומדת לבחירות, האזרחים יתקוממו נגדו. זה יקרה לא רק בהתנחלויות אלא גם במחאות הציבור נגד גזירות שאין הציבור יכול לעמוד בהן. מי שמגרש אנשים בתיהם ומחריבם, יצפה להתקוממות מצידם" סיים אייכלר.