מתאם פעולות הממשלה בשטחים ומפקד זרוע הים, החליטו על הגדלת מרחב הדגה מדרום לרצועת עזה לתשעה מייל • בשנה שעברה הרחבת מרחב הדיג הגדילה את היקף התוצרת הימית בכ-15%

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב (פולי) מרדכי ומפקד זרוע הים, אלוף אלי שרביט, החליטו על הגדלת מרחב הדגה מדרום לרצועת עזה לתשעה מייל (30 מייל מרובע) בעונת הדיג המתרחשת בין החודשים מאי ויוני.

ההחלטה התקבלה בהתאם לעבודת מטה אשר נועדה לבחון מחד את הדרכים למניעת החריגות, בייחוד בעונת הדיג, ומאידך לסייע להגדלת היקף פעילות ענף הדגה המפרנס אלפי משפחות ברצועת עזה.

ענף הדיג, המוערך כשני בחשיבותו ברצועת עזה, מהווה מנוע כלכלי לתושבים. הרחבת מרחב הדיג אשתקד הגדילה את היקף התוצרת הימית בכ-15% בהשוואה לשנת 2015. הגידול בהיקף התוצרת נאמד ברווח שנתי של כמיליון שקלים – בנוסף למחזור הכנסות שנתי בהיקף של כשישה מיליון שקלים שמייצר ענף הדיג.

כחלק מההיערכות למימוש הגדלת המרחב, התקיימו מפגשים משותפים למפקדת התיאום והקישור (מת"ק) לרצועת עזה יחד עם נציגי זרוע הים ונציגי איגודי הדייגים בעזה, משרד הקישור הפלסטיני וגורמים ממשרד החקלאות הפלסטיני על מנת להציג את המשמעויות וצעדי הביטחון שינקטו למניעת חריגות של דייגים ולמקסום פוטנציאל עונת הדגה.

בצה"ל מדגישים כי יישום צעד זה מותנה בכך שהדייגים יכבדו את ההסכמות ולא ינצלו זאת להברחות ולחריגות מהטווחים ומהמיילים כפי שסוכמו.