ומה עם הקרמטוריום בסוריה? מטוס ישראלי אחד והכל נגמר.