מה הקטע שהכיתוב על האריזות מוסתר?
ולמה הם לא יודעים להסתיר כמו שצריך?