נציב תלונות הציבור במשרד המבקר מפרסם הבוקר דו"ח חריף בנושא ההתנהלות בין הפרקליטות למכון לרפואה משפטית באבו כביר. מהדו"ח עולה כי בכמה מקרים אף הסתירה הפרקליטות מידע חיוני מעיניהם של הסנגורים

דו"ח חמור שמפרסם נציב התלונות הציבור במשרד מבקר המדינה השופט רוזן, מגלה שורה של כשלים הגובלים לעיתים בפלילים במערכת היחסים שבין הפרקליטות למכון לרפואה משפטית באבו כביר.

הנציב, השופט רוזן מאשים, כי הפרקליטות הפרה צווים שיפוטיים ואף הפרה את החוק כאשר נהגה להסתיר מידע חיוני מעיניהם של הסנגורים ועשתה לא פעם יד אחת עם המכון, כדי להרשיע חשודים.

בנוסף מאשים הדו"ח, כי הפרקליטות נהגה לגבש עמדה ביחס לנאשמים, ללא שהיה למראה עיניהם כלל החומר הרפואי הנדרש (תיק החקירה) לפי התקנון, מהמכון לרפואה משפטית.

בנוסף, בדו"ח מואשמים רופאים, כי נהגו לשנות עמדות וחוות דעת רפואיות ללא כל בסיס הנמקה כאשר במקביל אף הקשו על העברת חומרי חקירה לגורמים הרלוונטיים.

יצויין, כי על מחברי הדו"ח שעל הכנתו עמלה הנציבות זה קרוב לשנה, הופעלו לחצים על ידי וועד הפרקליטים במטרה למנוע או לעכב את פרסומו כאשר אף הוגש לשם כך בג"ץ שקבע כי על הנציבות לזמן לשימועים את הרופאים וכן את כלל הגורמים המוזכרים בדו"ח. מה שהביא לתוצאה מאוזנת מבחינת ועד הפרקליטים.

בפרקליטות הגיבו לדו"ח בסיפוק ואמרו כי "הנציב קיבל את עמדתה המקצועית של הפרקליטות בדבר ההכרח בקיומה של הידברות בין המשטרה והפרקליטות לבין מומחי המכון לרפואה משפטית, שכן הידברות זו תורמת לבירור האמת, ובכך דחה את הטענה המרכזית שהועלתה בהקשר זה נגד הפרקליטות".