סתם התעללות, הוציא כתבים מהכלא,על מנת להעבירם לצנזורה, איזה איסור זה?
עלילת דם אמיתית,שנת 2017