ועדת האתיקה של הכנסת שללה ארבעת ימי שכר משר החוץ ליברמן עקב חריגה בהעדרויותיו מישיבות המליאה בכנסת במושב האחרון.

ועדת האתיקה של הכנסת קנסה אמש (ג) את שר החוץ אביגדור ליברמן, וקיצצה משכרו ארבעה ימים, אחרי שנמצא כי נעדר מ-38 ישיבות במליאת הכנסת, בעוד שרק על 16 מתוכם הצהיר כי שהה בחו"ל מתוקף תפקידו כשר חוץ.

קרא עוד:

[postim]

בהחלטת הועדה ציינו שמדובר בהיעדרות מ-8 ישיבות מעל המותר, ליברמן מצידו טען באמצעות ראש לשכתו, כי    ההעדרותו נבעה עקב פגישות עם מוזמנים בכירים רמי דרג מחו"ל, למרות זאת ועדת האתיקה לא השתכנעה והחליטה להשית על השר את הקנס ולנכות משכרו ארבעה ימים, כיון שלא מדובר במושב הראשון ממנו נעדר השר יותר פעמים מהמותר.

הוועדה מתחה ביקורת גם על יו"ר קדימה ומ"מ ראש הממשלה, שאול מופז, שנעדר גם הוא מ-25 ישיבות, שהן חמש מעל המותר. מופז ציין בתגובתו כי הוא מייחס חשיבות רבה לנוכחות, אך בשל עיסוקיו בתקופת הבחירות המקדימות לראשות מפלגתו בהם זכה, נאלץ לחרוג ממנהגו להשתתף בישיבות, ולהיעדר מהכנסת יותר מכפי שהיה רוצה.

 הוועדה דחתה את טענתו וציינה כי פעילות פוליטית כמו השתתפות בפריימריז לא מצדיקה היעדרות מעבר למכסה הקבועה בחוק, אך בהתחשב שזו הפעם הראשונה שמופז נעדר מעבר לתקופה הקבועה בחוק, הסתפקו הפעם בהפניה להוראות ועדת האתיקה בעניין.