הוא היה עובד קשה כדי להסדיר שלציבור המתגייס לשירות אזרחי יתאים גם כיבוי אש!