חברים נשארים חברים, לפעמים על חשבון,,,
אבל זה לא משקף רצון של אף מנהל בבית חולים!!!
תבדקו את זה , היטב, מי עומד לצד מי,
האמת מעצבנת!