המזרחיסטים חבורת פראי אדם חיות מהגו'נגל לא ראינו אותם למחות לא על חילול שבת לא על חילול קברים רק על בנייה של קרקע גזולה הם מוחים גועל נפש אתם ורע בניכם