החלטת הממשלה לתקצב את שירותי "הדת" הרפורמים מסעירה את הציבור החרדי בישראל. הרב עמאר פונה לכלל הרבנים בקריאה נרגשת, להתאסף ולעצור את רוע הגזירה. האסיפה תתקיים בשלישי הבא בבית הרבנות הראשית בירושלים.

ביום שלישי הבא ו' תמוז בשעה 14:00 בצהריים תתקיים אסיפת רבנים בבית הרבנות הראשית לישראל.

קרא עוד:

[postim]

הרב הראשי לישראל הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א פונה במכתב נרגש לאחיו הרבנים ומזמין אותם להשתתף באסיפה שבה ידונו כיצד ניתן לבטל את רוע הגזירה שמרחפת על כלל ישראל.

במכתבו כותב הגרמ"ש: "הנה בזה לגלות צערנו וכאבנו הנורא, על כבוד שמים שנתחלל, ועל רמיסת התורה, ונתינת יד לעוקרי והורסי היהדות, שכבר הביאו חורבן איום ונורא על עם ישראל בתפוצות, בגרימת התבוללות נוראה, ועקירת כל יסודי התורה.

על כן נתאסף כולנו לטכס עצה, ולזעוק במרה את זעקת התורה, ולהעתיק לפני שוכן מעונה, לבטל רוע הגזירה, ולשמור על תורתנו הקדושה כנתינתה, לבל יחלו בה ידיים זרות, ולעצור המשחיתים והמחבלים בכרם ה' צבאות."

עוד מוסיף הגרמ"ש וכותב: "איש בל יעדר לעת כזאת, אשר השתתפות כל הרבנים נחוצה, ואיש את אחיו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. חזק ונתחזקנה בעד תורתינו הקדושה".

המכתב שנשלח לרבנים

עמוד 1 מתוך 1