בין אם קבעתם תכניות לשבוע הקרוב ובין אם לא - חשוב מאוד שתתעדכנו בטמפרטורות הצפויות באזורים השונים. בפנים: התחזית לשבוע הקרוב עם אורי בץ

//www.jdn.co.il/breakingnews/867912