המאבק על קדושת הכותל המערבי: בסוף השבוע שעבר הגישה הרבנות הראשית לבית המשפט העליון מסך בן 166 עמודים ובו עמדתה המפורטת בסוגיית מתווה הכותל. "בהחלטה דתית־ערכית, בתי המשפט אינם הטריבונל המתאים להכריע"

המאבק על קדושת הכותל המערבי רחוק מלהסתיים כשבשלב זה, לאחר שהמתווה השנוי במחלוקת הוקפא ע"י הממשלה, יושב בית המשפט העליון על המדוכה.

העיתונאי יהודה שלזינגר חושף הבוקר בעיתון 'ישראל היום' כי בסוף השבוע שעבר הגישה הרבנות הראשית לישראל מסמך ארוך ומפורט בן 166 עמודים שבו היא מציגה את עמדתה החד-משמעית בסוגיה. המסמך נכתב על ידי עו"ד דורון טאובמן וע"ד הדסה אחיטוב, והוא הוגש בשמם של הרבנים הראשים לישראל.

במרכז המסמך: הטענה כי אין בסמכותו של בית המשפט להכריע בנושא הכותל. "העותרות מבקשות סעדים מתחום חופש הפולחן וסדרי התפילה – בדבר תפילה מעורבת וסעד בדבר קריאה בספר תורה במניין נשים וקיום טקס כוהנות – אלו עניינים הלכתיים מובהקים הנמצאים בליבת הפולחן הדתי. הסמכות לברר את העתירות וליתן סעדים מבוקשים איננה מסורה בידי בית משפט זה, כי אם בידי הרשות המבצעת בלבד…דבר המלך על המקומות הקדושים קובע שלמרות כל הוראה אחרת, נושאים הקשורים במקומות הקדושים הינם נושאים שאינם בני שיפוט", נכתב.

עוד נכתב במסך בשם הרבנים: "לכל דת ישנם דינים ומנהגים שונים הנוגעים למהות הדת, למצוות הדת, ואף ביחס לדרך כיבוד התנהגות וכניסה למקומות מקודשים. ניתן להניח שבית המשפט הנכבד לא יתערב בסדרי פולחן אצל העדות הנוצריות השונות בכנסיית הקבר בירושלים תוך שינוי הסטטוס קוו הקיים, והוא גם יאפשר לעדה המוסלמית לקבל את החלטותיה הדתיות בדבר ביטול או אי ביטול של נוהג חליצת נעליים בפתח מסגד אל־אקצא, ומתן אפשרות לנשים מוסלמיות להתפלל במסגד לא מאחורי הגברים אלא לצד הגברים…בהחלטה דתית־ערכית, בתי המשפט אינם הטריבונל המתאים להכריע אם ניתן לשנות את ההלכה ולחלל את המקום הקדוש או לאפשר כפיית סממנים פולחניים חיצוניים שאינם מקובלים על רובם המוחלט של הפוסקים הדתיים, ואשר יגרמו למחלוקת, לפילוג ולהפסקת הסדר שיביא לחילול הקודש".

קטע נוסף במסמך שמובא בדיווח ב'ישראל היום': "בקשת העותרות להקצות להן חלק מהכותל אינו בגדר חובה דתית, אלא רצון דתי, שכן גם גברים אינם יכולים להתפלל עם נשים. מדובר בעניין שאינו מתאים לבירור בית המשפט". לטענת הרבנות, "מדובר במאבק של התרסה נגד 'מיושנות' הדת ומוסדותיה וקידום מאבקים להכרה ממלכתית או מאבקים פמיניסטיים על גבו של הכותל המערבי. אין מדובר בפולחן דתי מיתמם, אלא מדובר בהפגנות במקום קדוש וביצירת פרובוקציה. הרבנות איננה מבקשת להקים חומת הפרדה או להדיר חלילה את רגליהם של חברי התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית מהמקומות הקודשים ומהכותל המערבי. המתפללים שוטחים את כל תפילותיהם מהסידור שלהם באופן מלא, מבלי שיש מי שמתערב להם בתפילותיהם. העותרות רוצות להתפלל במעורב, הן אינן חייבות להתפלל במעורב. חופש הפולחן שלהן כלל אינו נפגע".

בוידאו: כמה צפוי: גם בתשעה באב, הכותל הרפורמי ריק מאדם

//www.jdn.co.il/breakingnews/839179
//www.jdn.co.il/news/israel/860309