לכאורה בג"ץ הפך יוצרות ונהיה לשליט הארץ. צריך שיגיעו רבבות של אנשים שליבם מר על המתרחש בכותל, אי אלו נבחרי ציבור פיהם מלא מים, אין פוצה פה ואין "נלחם" על קדושת הכותל. חבל שאין דעה חד משמעית, אי אפשר להיות יפי נפש עם כולם כולל כולם כשיש "מרד" על תורת ישראל והמסורת היהודית. לכאורה אותן "נשות הכותל" והרפורמים מזלזלים במצח נחושה בתורת השם, בשם הדמוקרטיה. לכן נשמעים קולות כי הכותל שייך למוסלמים, כי אנו שותקים ובזה נראה כאילו ויתרנו על הכותל. יתכן שעדיף שיהיה באחריות האיסלאם כ-הר הבית, או אז לפחות לא יהודים יחללו את קדושתו.