בעקבות פסילת חוק המס על דירה שלישית, הגישה המדינה בקשה לבית המשפט לקיים דיון בהלכה המשפטית העקרונית שנקבעה בפסק הדין בעניין היקף ההתערבות השיפוטית בהליכי החקיקה בכנסת, וזאת במספר גדול ככל הניתן של שופטי בית המשפט העליון

המדינה מבקשת מבית המשפט לקיים דיון בהלכה המשפטית העקרונית שנקבעה בפסק הדין בעניין היקף ההתערבות השיפוטית בהליכי החקיקה בכנסת, וזאת במספר גדול ככל הניתן של שופטי בית המשפט העליון. במסגרת הבקשה מסכימה המדינה כי, וכי היא לא תחול על חוק מס דירה שלישית שבוטל בפסק הדין. בבקשה הודגש כי המבקשים כולם, והיועץ המשפטי לממשלה בכללם, מחזיקים בעמדה נחרצת בדבר הצורך להוסיף ולפעול לטיוב הליכי החקיקה המתקיימים בכנסת ולחתור להליכים שיתנהלו באופן ראוי ויאפשרו העמקה ומיצוי של השיח בהליך החקיקה, לטובת הציבור. עוד מציינת המדינה כי יש לעגן עניין זה בחקיקה מתאימה או בתקנון הכנסת או לחלופין בנוהל עבודה מסודר. וטוענת כי ביטול חוק בשל פגם בהליכי החקיקה אמור להיעשות במקרים חריגים ונדירים ביותר, כאשר הליך החקיקה של חוק מס דירה שלישית אינו בא בגדרם. המדינה טוענת בבקשה, כי מתקיימות בעניין כל ארבע העילות החלופיות הקבועות בחוק לקיום דיון נוסף: מדובר בפסק דין שקבע הלכה משפטית שסותרת הלכה משפטית קודמת של בית המשפט העליון או שלמצער מחדש חידוש מהותי ביותר על ההלכה הקודמת, וכן כי מדובר בהלכה משפטית חשובה וקשה. כמו כן, מודיעה המדינה בעניין זה, שבכוונתו של שר האוצר לקדם בהקדם את חקיקתו מחדש של החוק שבוטל, החל משלב הדיונים בוועדת הכספים של הכנסת. הבקשה הוגשה באמצעות עוה"ד ענר הלמן, שוש שמואלי ורן רוזנברג ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.