המדינה קראה לבג"ץ לדחות עתירה לחייב הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בנימוק כי יש קווים שפועלים אחרי כניסת שבת או טרם יציאתה, אך הפעלת הקווים נעשית רק כשמדובר ב"צורך חיוני" • עמדת המדינה היא כי העתירה אינה מגלה עילה להתערבות שיפוטית

המדינה הגישה היום (שלישי) את תגובתה לעתירה, שקוראת להפעלת תחבורה ציבורית בשבת. המדינה טוענת, לקראת הדיון שייערך בבג"ץ בנושא בשבוע הבא, כי "ניסיונם של העותרים לבסס טיעון ולפיו תחבורה ציבורית בשבת מהווה צורך חיוני אינו צולח".

בתגובה לעתירה שהוגשה על-ידי שורת עותרים, בהם ח"כ תמר זנדברג (מרצ) ותנועת "ישראל חופשית" מציינת המדינה כי ישנם קווים מסוימים שכן פועלים אחרי כניסת השבת או טרם יציאתה. המדינה טוענת עוד כי ישנה אפשרות לבקש בקשות מיוחדות ופרטניות להפעלת קווים בשבת ואלו נבחנות ונשקלות בהתאם לחוק.

העותרים ביקשו להגדיר תחבורה ציבורית כחיונית דרך סמכויותיו של שר העבודה והרווחה, אך המדינה טוענת כי "השאלה העומדת לדיון במסגרת עתירה זו היא מטבע הדברים אופן הפעלת סמכותה של 'הרשות' בהתאם לפקודה ולתקנות. ולא שאלת סמכותו של שר העבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה".

"בתקנה נאמר כי לא יינתן רישיון להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה, אלא לקו שירות 'שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית'. תקנה זו אשר מתייחסת למתן רישיון לפעילות בימי מנוחה של קווים שהם חיוניים מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית, נועדה לאפשר קיום הולם של תחבורה ציבורית, למשל לאחר כניסת השבת ולפני יציאתה. המדינה סבורה שאין לקבל את פרשנותם של העותרים לתקנה זו שאינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק ועם מארג החקיקה".

כדי להמחיש את המצב הנוכחי צירפה המדינה רשימת קווים שמשרתים יישובי מיעוטים וצוין כי בניגוד לנטען בעתירה, רשימת הקווים הפועלים בשבת אינה סטטית. "קווים מוספים ונגרעים ממנה בשים לב לפניות המתקבלות בעניין, וכאשר גריעה של קווים נובעת מסיבות של היעדר ביקוש והצדק כלכלי להפעלתם", נכתב בתשובה.

בפרקליטות הדגישו כי משרד התחבורה פועל בהתאם להנחיות המקצועיות לתכנון התחבורה הציבורית. "המשרד עורך סקרים, בהקשרים שונים, לאיתור צרכים אשר משמשים אותו בקביעת מערך קווי התחבורה הציבורית". עם זאת, הודגש כי מתן רישיונות להפעלת קווי שירות בשבת נעשה בהתאם לבקשות פרטניות שמוגשות, לרוב מצד הרשויות המקומיות. "הגורמים המקצועיים במשרד עומדים בקשר קבוע עם הרשויות המקומיות, אשר יודעות לשקף ברמה המיטבית את צורכי הציבור בתחומן".

על אף הדברים, בפרקליטות הדגישו כי כל אדם רשאי לפנות למשרד התחבורה ולהגיש בקשה בקשר להפעלת קווי ביום שבת. "כל שנדרש לעשות לשם כך הוא להציג צורך בדמות הפעלה של קו שירות ממקום מסוים אל מקום אחר", נכתב בתגובה. בהמשך לבקשה נבדק במשרד האם הצורך הספציפי שתואר מצדיק – מבחינת היקף הביקוש ודרישות נוספות – הפעלת קו שירות במסגרת הדין".

בשבוע הקרוב: מועצות גדולי וחכמי התורה יתכנסו לדון בחילולי השבת