בית המשפט העליון דחה הבוקר את העתירה שהגישו אזרחים פרטיים בשיתוף עם עמותות רפורמיות ואנטי דתיות, בדרישה לחייב את המדינה להפעיל תח"צ בשבת. השופט ניל הנדל המליץ למשוך את העתירה לאחר שהבהיר שאין עילה להתערבות משפטית בסוגיה

בית הדין הגבוה לצדק (בג"צ) מחק היום את עתירתם של ח"כ תמר זנדברג, תנועת "ישראל חופשית", עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון והמרכז הרפורמי לדת ומדינה, שדרשו להתיר הפעלת תחבורה ציבורית בשבת.

העתירה נמחקה בכפוף לשמירת זכויות הצדדים תוך שהעותרים נענים להצעת בית המשפט לבחון הגשת עתירה נוספת ככל שתידרש באמצעות מפעיל תחבורה ציבורית. לדברי בית המשפט, זאת מאחר והעותרים אינם מייצגים חברה כלשהי המעוניינת לפעול בשבת.

בדיון בעתירה המדינה הציגה את עמדתה כי במישור המשפטי הסדר מתן הרישיונות לנסיעה בשבת מבוסס על איסור עקרוני לתת רישיון כאמור. "האיסור מבוסס על הוראת המחוקק שלפיה על השר להתחשב ככל שניתן במסורת ישראל בכל הנוגע לתנועת כלי רכב בשבת".

עוד ציינה המדינה כי מתן רישיונות לנסיעה בשבת במקרים ספורים המפורטים בתקנות הוא אפוא חריג, ומשכך הוא מפורש בצמצום על ידי המשיבים. לפיכך החלטת הרשות שלא לבצע בחינה כללית יזומה לגבי העילות שבגינן היא רשאית לאשר רישיון לנסיעה בשבת, ולהסתפק בעניין זה בבחינה נקודתית על פי הצרכים שיובאו בפניה מצויה במתחם הסבירות".

יצוין כי פרקליטות המדינה קיבלה את עמדת שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ, שיש להגן על עמדת המדינה לשימור הסטטוס קוו בנושא התחבורה הציבורית בשבת, ולדחות את העתירה הדורשת להתיר תחבורה ציבורית חופשית בשבת.

"מה יהיה עם הספרדים שלנו?": הראשל"צ זעק את זעקת השבת • צפו

כזכור, בתשובת המדינה לעתירה נאמר כי "ניסיונם של העותרים לבסס טיעון ולפיו תחבורה ציבורית בשבת מהווה צורך חיוני אינו צולח".

עוד ציינה המדינה כי ישנם קווים מסוימים שכן פועלים אחרי כניסת השבת או טרם יציאתה. המדינה טוענת עוד כי ישנה אפשרות לבקש בקשות מיוחדות ופרטניות להפעלת קווים בשבת ואלו נבחנות ונשקלות בהתאם לחוק.

העותרים ביקשו להגדיר תחבורה ציבורית כחיונית דרך סמכויותיו של שר העבודה והרווחה, אך המדינה טוענת כי "השאלה העומדת לדיון במסגרת עתירה זו היא מטבע הדברים אופן הפעלת סמכותה של 'הרשות' בהתאם לפקודה ולתקנות. ולא שאלת סמכותו של שר העבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה".

"בתקנה נאמר כי לא יינתן רישיון להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה, אלא לקו שירות 'שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית'. תקנה זו אשר מתייחסת למתן רישיון לפעילות בימי מנוחה של קווים שהם חיוניים מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית, נועדה לאפשר קיום הולם של תחבורה ציבורית, למשל לאחר כניסת השבת ולפני יציאתה. המדינה סבורה שאין לקבל את פרשנותם של העותרים לתקנה זו שאינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק ועם מארג החקיקה".

כדי להמחיש את המצב הנוכחי צירפה המדינה רשימת קווים שמשרתים יישובי מיעוטים וצוין כי בניגוד לנטען בעתירה, רשימת הקווים הפועלים בשבת אינה סטטית. "קווים מוספים ונגרעים ממנה בשים לב לפניות המתקבלות בעניין, וכאשר גריעה של קווים נובעת מסיבות של היעדר ביקוש והצדק כלכלי להפעלתם", נכתב בתשובה.

בפרקליטות הדגישו כי משרד התחבורה פועל בהתאם להנחיות המקצועיות לתכנון התחבורה הציבורית. "המשרד עורך סקרים, בהקשרים שונים, לאיתור צרכים אשר משמשים אותו בקביעת מערך קווי התחבורה הציבורית". עם זאת, הודגש כי מתן רישיונות להפעלת קווי שירות בשבת נעשה בהתאם לבקשות פרטניות שמוגשות, לרוב מצד הרשויות המקומיות. "הגורמים המקצועיים במשרד עומדים בקשר קבוע עם הרשויות המקומיות, אשר יודעות לשקף ברמה המיטבית את צורכי הציבור בתחומן".

על אף הדברים, בפרקליטות הדגישו כי כל אדם רשאי לפנות למשרד התחבורה ולהגיש בקשה בקשר להפעלת קווי ביום שבת. "כל שנדרש לעשות לשם כך הוא להציג צורך בדמות הפעלה של קו שירות ממקום מסוים אל מקום אחר", נכתב בתגובה. בהמשך לבקשה נבדק במשרד האם הצורך הספציפי שתואר מצדיק – מבחינת היקף הביקוש ודרישות נוספות – הפעלת קו שירות במסגרת הדין".

המאבק על השבת: הספורטאים החילונים בקריאה נרגשת לרה"מ