חלילה וחס ועוול נוראי לתת יותר מגופה תמורת גופה ותו לא מידי – וגם זה יתכן ולא אלא לחסל את כל חמס וזהו
שנה וחתימה טובה