הכל בגלל השחיתות של ביבי
אתם לא מריחים כאן הון ושלטון?